Skip to main content

FAQ

Många har frågor kring Sensing Yoga och här har vi försökt samla och besvarade de mest vanligt förekommande. Om ni inte hittar svar på er fråga här så är ni självklart välkommen att maila till oss.

Vem kan göra Sensing?

Alla kan vara med och göra Sensing då det är rörelser som endast är på kroppens villkor. Man anpassar positionen efter sin kropp och låter glädjen ligga i att få röra sig mjukt och tillåtande. Man kan också anpassa Sensing till att göra sittandes på stol eller liggandes i sängen.

Vad kan man förvänta sig när man börjar med Sensing?

Man kan förvänta sig att spänningar och låsningar som varit länge eller kort kan få lämna kroppenoch att man med tiden får tillbaka mer rörlighet och mindre stelheter. Man kanockså få mer kontaktmed delar av kroppen som kanske varit orörliga länge. Man kan även få sensationer på andra ställen ikroppen när kompensationer släpper och vara medveten om hur saker kan flytta omkring i kroppen.

Vad är en först-försämring?

En först-försämring är något som inträffar för många och är nog mer vanligt än ovanligt. Detta sker när saker och ting börjar att röra sig i vävnaderna, organen och i nervsystemet. Toxiner börjar sakta försvinna och lämna plats för näring att få komma in. Den här processen kan då vara jobbig med mer smärta, mer stelheter och mer bränningar och sveda. Man kan även uppleva en ökad oro, ångest, sorgsenhet och nedstämdhet i ett inledningsskede. Detta är också saker som kan återkomma i perioder när kroppen och nervsystemet har möjlighet att släppa på mer i läkningsprocessen

Kan jag göra Sensing med skador eller smärta i kroppen?

Man kan alltid göra något så länge man gör på kroppens villkor. Så länge man inte gör något somupplevs som obehagligt så kan man alltid läggatill rörelser för attunderlätta flödet i kroppen.

Vad menas med på kroppens villkor?

Att alltid vara uppmärksam på den inre läraren och guiden och följa den i stället för att följa någotutanför sig själv. Detta är grundfilosofin i Sensing och varför mankommer vidare med skador ochmentala obalanser.

Vad är en pandikulation?

En pandikulation eller en kroppsgäsp som vi också kallar den är ett sätt för kroppen att bibehålla sinnaturligt flödande struktur. Det är något som djur gör ca 40 gånger per dag och de gör det framföralltdirekt efter REM-sömn för att få tillbaka vävnadernas funktion. Vi människor har glömt av att ”gäspa”och saknar därför ofta den viktiga informationen och möjligheten till en omprogrammering mellanmuskler och mjuka vävnader.

Varför kallar vi det naturligt & på kroppens villkor?

Vi kallar det så för att vi tar tillbaka rörelser som djur, små barn och naturfolk rör sig. Det är rörelsersom är medfödda och som vi har inom oss. Vi har bara glömt bort de och när vi rör oss mer naturligtså sätter vi igång en process i kroppen som är hälsosam för oss.

Hur blir jag Sensing Yoga-lärare?

Skulle du vilja undervisa och ge vidare Sensing till andra så går du en utbildning av något slag. Därfårdu material i form av inspelade filmer, manualer på pdf samt en hemskickad. Du får powerpointpresentationer för att tydliggöra filosofin och all kunskap i Sensing. Sen gör man en certifiering därman har tagit del av det vi lärt ut, läst igenom materialet och svarat på några frågor samt gjort enkortare klass. Detta kostar inget extra utan ingår i alla utbildningar 100 & 200 timmar.

Kan jag titta i efterhand på kurser och utbildningar?

Alla våra kurser och utbildningar som går digitalt och sänder direkt, spelas även in. De filmernaladdas sedan upp till en plattform som man har tillgång till för alltid. Där kan man gå tillbaka och tittaigen eller göra kursen i sin egen takt och titta när man har tid.

Var hittar jag mitt material till kurs eller utbildning?

Du som gått en kurs eller utbildning har fått ett välkomstmail med länken till materialet, samt att dufått ett flertal mail under och efter med samma länk. Gå tillbaka till mailen och sök där.

Varför använder vi inte stretchar i Sensing?

Sensing så använder vi oss av naturliga kroppsgäspar som även kallas för pandikualtioner. De är enkommunikation med nervsystemet. Dennager en viktig information till hjärnan om hur spänningenär i muskler och mjuka vävnader. En stretch går endast till ryggraden och aktiverar en stretchreflexsom är en skyddande funktion inom oss. En stretch har ingen information till hjärnan ochomprogrammerar alltså inte muskler till hjärna som en pandikulation gör